Over

Over de Referendumpartij

Wie: Dit is een initiatief van een tiental mensen die eind 2014 vonden dat er een duidelijk gebrek is aan invloed van inwoners op het politieke beleid.

Bart Neys is de initiatiefnemer. U kan ook meewerken aan de Referendumpartij als u onze doelen deelt, dan wordt deze organisatie ook een beetje van u.

Wat: Dat is een vereniging van mensen die graag meer inspraak hebben in het bestuur van onze samenleving en meer controle over de bestuurders van onze samenleving.

Waarom: De Referendumpartij wil mensen verenigen om de democratie te verdiepen/versterken/herstellen.
Inspraak in de samenleving, het recht om je eigen leven vorm te geven, dat is een voorwaarde voor het bestaan van een gezonde samenleving. Wanneer mensen in staat zijn hun eigen rechten te verdedigen, dan is de democratie gezond.

Hoe: Wij willen de democratie herstellen, samen met u. Het respect voor jezelf, de anderen en de natuur is een vereiste voor het vormgeven van een eerlijke samenleving waarin mensen partners zijn, geen vijanden. Het gebrek aan mogelijkheden om onvrede te uiten en iets te veranderen aan het beleid dat mensen als oneerlijk ervaren is de oorzaak van veel onnodig verdriet en lijden. Laat ons samenwerken aan het herstel van onze democratie waarin zelfbeschikkingsrecht centraal staat en mensen hoopvol en respectvol kunnen samenleven.

Dit willen wij doen door burgers te verenigen in de steden en gemeenten. We plannen deel te nemen aan de verkiezingen in 2018 en 2019. Door verantwoordelijkheid op te nemen voor het bestuur van onze samenleving tonen wij dat we het ernstig menen. Betrokkenheid tonen bij het bestuur en meewerken aan onze toekomst. Het is tenslotte ook onze toekomst en onze samenleving die op het spel staat. Deze beslissingen gaan ook ons en onze kinderen aan, wij kunnen dit werk en deze verantwoordelijkheid niet bij de politici leggen.

Wij zijn allemaal verantwoordelijk en betrokken partij.

Het respect voor jezelf, de anderen en de natuur is een vereiste voor het vormgeven van een eerlijke samenleving waarin mensen partners zijn, geen vijanden. Het gebrek aan mogelijkheden om onvrede te uiten en iets te veranderen aan het beleid dat mensen als oneerlijk ervaren is de oorzaak van veel onnodig verdriet en lijden.

Laat ons samenwerken aan het herstel van onze democratie waarin zelfbeschikkingsrecht centraal staat en mensen hoopvol en respectvol kunnen samenleven.

Deze beslissingen gaan ook ons en onze kinderen aan, wij kunnen dit werk en deze verantwoordelijkheid niet enkel op de schouders van politici leggen.